Odběr novinek

Poradenství pro ukrajinské uprchlíky

Projekt se zaměřuje na poskytování poradenství obyvatelům Ukrajiny prchajících před válkou do české společnosti, jenž je zaměřené na řešení jejich sociálních a právních problémů a také na zvýšení jejich informovanosti. Díky poskytnutému poradenství a zvýšení informovanosti dojde k podpoře integrace těchto obyvatel do české společnosti, což jim pomůže v řešení záležitosti běžného života, problémů v této nepříznivé životní situaci, orientaci v legislativě a adaptaci na život v ČR.

 

AKTIVITY V PROJEKTU:

Poskytování poradenství

Poradenství bude zaměřeno na řešení sociálních a právních problémů, tedy na problémy, jejichž řešení je důležité pro fungování v každodenním životě. Poradenství bude poskytováno právníky, kteří disponují v rámci poskytování poradenství dlouholetými zkušenostmi, patřičným vzděláním a jsou v této problematice dostatečně zorientováni. 

Poradenství bude zaměřeno především na tyto oblasti:

  • Právní pomoc při řešení pobytových záležitostí
  • Pomoc s otázkou bydlení – kontrola náležitostí nájemních smluv, hledání dlouhodobého ubytování, předání kontaktů na pronajímatele
  • Pomoc s vyplněním žádostí o vybrané sociální dávky, podpora při komunikaci a vlastní komunikace na ÚP
  • Pomoc při komunikaci s městskými a obecními úřady
  • Pomoc v pracovní problematice- hledání práce, založení živnosti, práva a povinnosti zaměstnance, sepsání životopisu a motivačního dopisu,
  • Pomoc v oblasti vzdělání – nostrifikace diplomů, přijetí ke studiu na české škole
  • Pomoc v oblasti zdravotního pojištění

Poradenství bude poskytováno jak ambulantně a dále terénní formou.

 

Doprovody na úřady a jiné instituce

Řešení běžných životních záležitostí a adaptace do českého prostředí se ve většině případů neobejde bez absolvování  návštěvy úřadů a dalších institucí. Z důvodů jazykové bariéry a možné nižší úrovni porozumění některých uprchlíků (především pokročilého věku či se zdravotním postižením) je velice přínosný právě doprovod, při kterém právník pomůže ukrajinským uprchlíkům s vyplněním potřebných formulářů, odpoví na případné otázky a zareaguje na požadavky úředníků. Jedná se především o doprovody na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na pobočky zdravotních pojišťoven, úřady práce, na městské úřady, finanční úřady, do škol či sociálních zařízeních atd.

 

Tlumočení a překlady

Poskytování překladatelských a tlumočnických služeb spočívá v zajištění překladu odborných a obecných textů, jakožto i formulářů, obdržené korespondence s úřady, žádostí, dotazníků, pokynů apod. při poskytování poradenství a doprovodů na úřady a jiné instituce.

 

Aktuální informace skrze webovou stránku „Ukrayinka v Chekhiyi“ s integrovaným informačním kanálem

Jako důležité spatřujeme  i mít k dispozici i aktuální informace a také si přečíst zkušenosti osob se stejným osudem a inspirovat se jejich řešením . Web „Ukrayinka v Chekhiyi“ obsahuje informace v ukrajinském jazyce věnující se určitým tématům v České republice (víza, děti, finance, zdravotnictví, práce, bydlení, události, doprava, vzdělání apod.) Odborní pracovníci redakce několikrát týdně přidávají na tuto webovou stránku či skrze aplikaci Telegram příspěvky a s uprchlíky pomocí komentářů komunikují  a poskytují jim rady.

Odkaz na web zde: odkaz na web zde: https://radioukrajina.cz/ukrayinka-v-chekhiyi

 

 

Projekt realizujeme na území hl.m. Prahy do 31.12.2023.

Pokud jste tedy občanem Ukrajiny- držitelé dočasné ochrany (vydané v roce 2022 a 2023), držitelé víza za účelem strpění, kteří neměli nárok na dočasnou ochranu či máte ve svém okolí tuto osobu, které by projekt mohl pomoci, neváhejte nás kontaktovat.

 

Leták ke stažení ZDE

Nejčastější otázky a odpovědi ukrajinských uprchlíků (aktuální k: prosinec 2023) ke stažení ZDE

Jako účastník našich programů máte právo poskytnout zpětnou vazbu ke službám, které využíváte. Mnoho lidí s námi již sdílelo svůj názor, nyní máte možnost podílet se na změně i Vy! Pošlete nám také svou zpětnou vazbu na programy, kterých jste se zúčastnili ZDE

 

Další odkazy:

Program finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením s dočasnou ochranou v České republice („Program finanční pomoci“)

        

 

Projekt je realizován Konfederací sociálních služeb v rámci "Programu podpory ukrajinských uprchlíků a rozvoje sociální soudržnosti na území hl.m. Prahy pro rok 2023" financovaného Dětským fondem OSN - UNICEF

 

 

POPIS PROJEKTU V UKRAJINŠTINĚ:

Проект націлений на надання консультацій українцям, які рятуються від війни, у чеському суспільствію Проект спрямований на вирішення їхніх соціальних та правових проблем, а також на підвищення їхньої обізнаності. Завдяки консультаціям та підвищенню обізнаності буде підтримуватися інтеграція цих мешканців у чеське суспільство, що допоможе їм вирішити питання повсякденного життя, проблем у цій несприятливій життєвій ситуації, орієнтуватись в законодавстві та адаптуватись до життя в Чехії. Тому основним видом діяльності проекту є надання консультацій у сфері працевлаштування, житла, іноземного права, освіти тощо, як в амбулаторній, так і в виїзних формах, а також супутня діяльність сайту «Україка в Чехії» з інтегрованим каналом у додатку Telegram, що містить актуальну інформацію, поради та досвід для життя та вирішення ситуацій у Чехії, які спеціалізуються, серед іншого, на українських жінках-біженках. Через можливий мовний бар'єр та незнання чеської адміністративи, основна діяльність також пов'язана з можливістю використання супроводу в переговорах з органами влади, школами, медичними установами, соціальними службами або пропозицією усного перекладу.

 

Флаєр проекту можна завантажити ТУТ   

Найпоширеніші запитання та відповіді українських біженців можна завантажити (ПОТОЧНЕ ОНОВЛЕННЯ: ГРУДЕНЬ 2023) тут 

Як учасник наших програм ви маєте право залишити відгук щодо послуг, якими ви користуєтеся. Чимало людей вже поділилося своєю думкою, а тепер і ви маєте нагоду долучитися до змін! Залишіть нам свій відгук щодо програм, у яких ви взяли участь, тут:

 

ЦІКАВА ІНФОРМАЦІЯ

Додаткові посилання

Програма фінансової підтримки українських дітей-біженців з інвалідністю, які перебувають під тимчасовим захистом у Чеській Республіці( “Програма фінансової підтримки“)

 

  

Проект реалізується Конфедерацією соціальних служб у рамках «Програми підтримки українських біженців та розвитку соціальної згуртованості в місті Прага на 2023 рік», за фінансової підтримки Дитячим фондом ООН - ЮНІСЕФ