Odběr novinek

Program finanční pomoci pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením s dočasnou ochranou v České republice („Program finanční pomoci“)

UNICEF zřídil program finanční pomoci, jehož cílem je poskytovat finanční pomoc ve výši 6 600 Kč měsíčně ukrajinským uprchlickým dětem (ve věku od 0 do 17 let, tj. do jejich dovršených 18 let) se zdravotním postižením s dočasnou ochranou udělenou v České republice. Program finanční pomoci je realizován v partnerství s Českým červeným křížem a v koordinaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV).

Program finanční pomoci je určen na podporu domácností s uprchlickými dětmi se zdravotním postižením, aby mohly uspokojit své základní potřeby, včetně dodatečných nákladů na péči o děti se zdravotním postižením, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Program rovněž podpoří identifikaci dalších potřeb skrze posouzení potřeb a aktivní pomoc, a odkáže rodiny na příslušné služby poskytované prostřednictvím nevládních organizací.

Finanční pomoc je vyplácena hlavní pečující osobě dítěte. Výše této podpory je stanovena pro každé oprávněné dítě se zdravotním postižením ve věku od 0 do 17 let (tj. do jejich 18. narozenin).

V současné době se předpokládá, že finanční pomoc pro ukrajinské uprchlické děti se zdravotním postižením bude trvat po dobu dočasné ochrany dle zákona Lex Ukrajina V (tzn. do března 2024). Pokud bude program prodloužen nad tento rámec, bude UNICEF a Český červený kříž příjemce mimořádné finanční podpory informovat SMS zprávou nebo telefonicky.

ЮНІСЕФ запровадив програму фінансової підтримки, метою якої є надання грошової допомоги в розмірі 6 600 чеських крон на місяць українським дітям-біженцям з інвалідністю (віком від 0 до 17 років, тобто до досягнення 18-річчя), які мають тимчасовий захист, виданий в Чеській Республіці. Програма фінансової підтримки реалізується у партнерстві з Чеським Червоним Хрестом й у координації з Міністерством праці та соціальних справ (MPSV).

 

UK

Фінансова допомога призначена для підтримки домогосподарств з дітьми-біженцями з інвалідністю для задоволення їхніх основних потреб, включаючи додаткові витрати на догляд за дітьми з інвалідністю, які не покриваються державним медичним страхуванням. Програма також сприятиме визначенню додаткових потреб через оцінку потреб та активну роботу, а також перенаправлятиме сім'ї до відповідних послуг, що надаються неурядовими організаціями.

Фінансова підтримка на дитину виплачується головному опікуну. Розмір цієї підтримки встановлюється на кожну дитину з інвалідністю віком від 0 до 17 років, (тобто до досягнення їм 18 років).

Очікується, що програма фінансової підтримки триватиме протягом строку дії тимчасового захисту відповідно до “Lex Ukraine V“ (тобто до березня 2024 року). Якщо програму буде продовжено після цього терміну, ЮНІСЕФ і Чеський Червоний Хрест повідомлять отримувачів за допомогою СМС або телефонного дзвінка.

 

KE STAŽENÍ/ЗАВАНТАЖИТИ

Více informací k projektu CZ/ більше інформації про проект CZ

Více informací k projektu UK/ більше інформації про проект UK

CZ Brožura ke stažení zde/CZ брошуру для завантаження тут

UK Brožura ke stažení zde/UK брошуру для завантаження тут