Odběr novinek

Poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny zaměřené na řešení jejich sociálních a pracovních problémů a adaptaci na život v ČR

Situace na Ukrajině spjatá s ruskou invazí je jedním z nejpalčivějších problémů současné doby, který si vyžaduje akutní pomoc postiženému obyvatelstvu prchajícího ze své země z důvodu ochrany života a zdraví. Tyto osoby byly posledních týdnech/měsících vystaveny neustálému stresu, napětí, psychickému a fyzickému vyčerpání, které je o to více prohloubeno nejistotou a příchodem do nové země. Uvedeným faktům nepomáhá ani jazyková bariéra, která je před většinu uprchlíků postavena. Uprchlíci jsou tedy v důsledku neznalosti sociokulturních norem, jazyka a pobytového statusu vystaveni riziku sociálního vyloučení.

Ze zmíněných důvodů cílíme předložený projekt na poskytování poradenství zaměřeného na právní a sociální oblast, jenž dokáže uprchlíkům pomoci v řešení záležitostí běžného života a v jejich nepříznivé životní situaci, zorientovat se v legislativě a adaptovat se na život v ČR.

 

Projekt nabízí:

Poskytování poradenství - poradenství se zaměřuje na sociální a právní problémy, jejichž řešení je důležité pro fungování v každodenním životě. Využít lze ambulantní i terénní formy poradenství. Poradci budou klientům k dispozici i telefonicky či na emailu.

Poradenství bude cíleno především na tyto oblasti:

  • Právní pomoc při řešení pobytových záležitostí
  • Pomoc s otázkou bydlení – kontrola náležitostí nájemních smluv, hledání dlouhodobého ubytování, předání kontaktů na pronajímatele v kraji
  • Pomoc s vyplněním žádostí o vybrané sociální dávky, podpora při komunikaci a vlastní komunikace na ÚP
  • Pomoc při komunikaci s městskými a obecními úřady
  • Pomoc s hledáním základních a mateřských škol včetně komunikace s těmito institucemi
  • Pomoc v pracovní problematice- hledání práce, založení živnosti, práva a povinnosti zaměstnance, sepsání životopisu a motivačního dopisu,
  • Pomoc v oblasti vzdělání – nostrifikace diplomů, přijetí ke studiu na české škole
  • Pomoc v oblasti zdravotního pojištění
  • Poskytování poradenství v oblasti dluhů
  • Komunikace s bankou a obdobnými institucemi- např. založení bankovního konta

 

Doprovody na úřady a jiné instituce- řešení běžných životních záležitostí a adaptace do českého prostředí se ve většině případů neobejde bez absolvování návštěvy úřadů a dalších institucí. Z důvodů jazykové bariéry je velice přínosný právě doprovod, při kterém poradce pomůže ukrajinským uprchlíkům s vyplněním potřebných formulářů, odpoví na případné otázky a zareaguje na požadavky úředníků. Jedná se především o doprovody na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na pobočky zdravotních pojišťoven, úřady práce, na městské úřady, finanční úřady, exekutorské úřady, do škol atd.

 

Tlumočnické a překladatelské služby- při poskytování poradenství  a doprovodech na úřady lze využívat překladatelských a tlumočnických služeb (jedná se o překlad konverzace, odborných a obecných textů, jakožto i formulářů, obdržené korespondence s úřady, žádostí, dotazníků, pokynů apod.  Velice inovativní je i forma tlumočení skrze online tlumočící dálkové zařízení, které zajišťujeme přes externí společnost. Tlumočící zařízení poskytuje plynulou a bezbariérovou komunikaci s garancí správného překladu a bude k dispozici 8 hodin denně 5 dní v týdnu.

 

Projekt probíhá v 10 krajích ČR (Hlavní město Praha, Středočeský, Jihomoravský, Plzeňský, Moravskoslezský, Ústecký, Jihočeský, Královehradecký, Pardubický a Liberecký kraj) do 31.12.2022

 

Cílovou skupinou projektu jsou občané Ukrajiny prchající ze své země před ruskou invazí, kterým bylo uděleno vízum za účelem dočasné ochrany.- 200 osobám z této cílové skupiny bude poskytnuta podpora skrze poradenství a doprovod na úřady/instituce.

 

LETÁK K PROJEKTU KE STAŽENÍ: ZDE

Kontakt:
Mgr. Stanislav Skalický
Koordinátor projektu
Telefon: 774 529 960
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konfederace sociálních služeb
Sabinova 287/3
Praha 3, 130 00
Více informací na: www.konfederace.cz

 

Projekt je realizován Konfederací sociálních služeb za podpory Ministerstva vnitra v rámci dotačního titulu „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“