Odběr novinek

Co je psáno to je dáno aneb digitální proměna

Jednou z oblastí, která pro dříve narozené občany může přinášet určitá úskalí, je postupná proměna a přesun mnoha věcí a úkonů do oblasti digitálního světa. Tento přesun s sebou nese mnohdy nová rizika, které si častokrát na první dobrou nejsme schopni uvědomit.

Tak jako jsme dříve byli zvyklí, že se smlouva standardně uzavírá našim vlastnoručním podpisem na papír (smlouvu), dnes již se můžeme setkat s dalšími způsoby, kdy smlouva a s ní pro nás plynoucí závazky, můžou vzniknout jiným, častokrát digitálním způsobem. Jedná se typicky o potvrzení určitého úkonu na internetu pomocí „kliknutí“ na tlačítko/odkaz. Případně se může jednat o zaplacení předem dané částky na základě zaslaného emailového návrhu nebo potvrzení souhlasu při telefonickém hovoru.

Je potřeba si uvědomit, že všechny tyto úkony mohou a jsou svými důsledky postavené na úroveň onomu, výše zmíněnému, vlastnoručnímu podpisu na papírové smlouvě, a proto je potřeba se k nim stavět s dostatečnou mírou obezřetnosti.

Platí tedy, že než něco na internetu či do telefonu potvrdím nebo slíbím souhlasným ano, je potřeba se nad tím pořádně zamyslet, zvážit důsledky a případně si klidně vzít čas a poradit se s někým blízkým. Nikdo mě nemůže nutit uzavřít smlouvu ihned.

Nicméně i v případě, kdy takto učiním aniž jsem si to dobře rozmyslel a pak zjistím, že bych chtěl své rozhodnutí vzít zpět, tak platí, že ve většině případů mohu do 14 dnů od uzavření takovýchto smluv uzavřených na dálku (tedy skrze internet, telefon či mimo obchodní prostory) odstoupit, a to od počátku.    

Další, nesmírně důležitou oblastí digitálního světa, se kterou se pravidelně potkáváme, je používání elektronických plateb a bankovnictví. Stejně jako jsme byli zvyklí si dobře chránit svou peněženku a nenechávat ji nikde ležet bez dozoru, platí to úplně stejně o naší bankovní kartě nebo přístupových údajích k bankovním účtům (internetovému bankovnictví).  Rozhodně nikdy nikomu nepůjčuji svou kartu a ani nesděluji přístupové údaje (pokud možno si je ani nepíši na papírek, který pak nosím v peněžence).

Pokud zjistím, že mi zmizela karta nebo se dějí neobvyklé transakce na účtu, je potřeba reagovat rychle a nechat kartu zablokovat nebo se ozvat bance a prověřit podezřelé transakce.

Do budoucna se neubráníme ani tomu, že se do digitálního světa přesunou další věci, na které jsme dnes zvyklý ve fyzické podobě. Namátkou lze uvést:

  • Digitální občanka
  • Digitální identita občana
  • Zelena karta pro auta
  • Různá úřední potvrzení a smlouvy

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“