Odběr novinek

Finanční plánování v důchodu

Jakkoliv by se mohlo na první pohled zdát, že doba důchodu je s ohledem na jistotu stabilního příjmu (důchodu) z pohledu finančního plánování dobou jednodušší opak je spíše pravdou. S ohledem na mnohdy již omezené pracovní schopnosti a zdravotní stav nelze již často počítat s přivýdělkem a státní důchod se většinou stává jediným zdrojem příjmu.Pokud tedy nemáme jiné finanční zdroje a úspory, je potřeba mít opravdu velmi dobře rozmyšleno a naplánováno, co budu případně dělat, pokud dojde k nutnosti nenadálého výdaje. Situace je často komplikovanější, jelikož lidem v důchodu banky nejsou tak ochotné půjčovat, a tedy nelze spoléhat na řešení skrze případnou bankovní půjčku.

V rámci dlouhodobějšího finančního plánování v důchodu je potřeba nezapomínat na základní věci na výdajové stránce, jenž lidé rádi opomíjejí, ale v rámci celkové finanční bilance hrají velkou roli. Je tedy důležité pokusit se vytvořit si (mít k dispozici) jistou finanční rezervu pro níže popsané výdaje. Jedná se hlavně o:

  • Výdaje na možné zdravotní problémy (léky, pomůcky, doplňky stravy)
  • Nutné nenadále výdaje spojené s bydlením. V případě vlastního bydlení se jedná hlavně o nutnost mimořádných oprav a udržování bydlení v přijatelném stavu, v případě nájemního bydlení se může jednat o výraznější navýšení nájmu
  • Rovněž je nutno nezapomínat, že v rámci domácnosti mají spotřebiče obvykle omezenou životnost a je potřeba jednou za čas je vyměnit
  • V případě, že aktivně používám vlastní vozidlo, tak rovněž musíme počítat s náklady na provoz a opravy vozidla
  • Náklady spojené s výpomocí v domácnosti či s výpomoci, pokud již člověk není částečně nebo plně soběstačný. Část těchto nákladu lze v některých případech kompenzovat příspěvkem na péči, ale ne vždy je jeho výše dostačující
  • Výdaje spojené s nutností pobytu v domově důchodců nebo domově s pečovatelskou službou, pokud již situace neumožní jiné řešení

Jak je patrno, neočekávaných a případně nemalých výdajů nás v rámci důchodových let může čekat poměrně hodně (a některé z nich přijdou nevyhnutelně) a pokud se člověk na tyto situace nepřipravil během aktivní kariéry, musí mít řešení o to lépe rozmyšlena. Samozřejmě pokud k takové situaci dojde a peníze nestačí, je v ideálním případě dobré zkusit požádat nejbližší ,tedy rodinu a přátelé, o případnou pomoc. Rovněž zdroj, na který bychom neměli zapomínat, jsou různé formy podpory státu ve formě jak řádné (pravidelné), tak případné mimořádné.   

 

 

                      Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“, který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“