Odběr novinek

Fikce doručení zásilky

Důvody vzniku dluhů nejen u seniorů mohou být různé, včetně těch, které na první pohled vypadají nevině, ale jejichž důsledky mohou být vážné. Jedním z nich je problém doručování pošty a důsledky fikce doručení, která je s doručováním spojena.

Při doručování většiny zásilek v civilních soudních i exekučních řízeních platí tzv. fikce doručení. Znamená, že nezáleží na tom, jestli si adresát ve stanovené době zásilku skutečně vyzvedne, ale po 10 dnech (začíná se počítat den následující od zanechání výzvy) nastupuje fikce, že si adresát zásilku vyzvedl. A to i v případě, že je zřejmé, že se adresát s obsahem zásilky neseznámil. K fikci doručení nemůže dojít ve svátek či o víkendu. V takovém případě by nastala až první všední den, který bude následovat.

Obdobně u datových schránek je dokument považován za doručený desátým dnem ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky. Považuje se přitom za doručený i v případě, kdy se adresát do datové schránky nepřihlásí.

Fikce doručení vede k řadě negativních právních důsledků, zejména lidé nemají možnost v případě soudních řízení uplatnit své důkazy.

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“