Odběr novinek

Dovětek

Dovětek je dalším z pořízení pro případ smrti, kterým může zůstavitel svým odvolatelným projevem vůle zřídit odkaz - zatížit dědice či odkazovníka příkazem či omezit podmínkou nebo doložením času apod.

O způsobilosti zůstavitele pořídit dovětkem a jeho formách platí totéž, co u závěti. Dovětek může být pořízen buď současně se závětí anebo samostatně.

Příklad:

Zůstavitel vlastní letadlo a přeje si, aby letadlo po jeho smrti nabyl vnuk Václav. Má ale podmínku, že Václav musí úspěšně dostudovat vysokou školu. Zůstavitel již dříve sepsal závěť, ve které svým univerzálním dědicem ustanovil dceru Janu. Nyní tedy sepíše dovětek, ve kterém nařídí povolané dědičce Janě, aby letadlo jako odkaz vydala vnukovi Václavovi jako odkazovníkovi s odkládací podmínkou, že vnuk Václav úspěšně dostuduje.

 

Článek byl vydaný v rámci projektu s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ , který realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“