Odběr novinek

Jaký bude pravděpodobný postup po skončení krizového režimu a dočasné ochrany?

Jak již prozrazuje název, cílem projektu je pomoci 200 občanům z Ukrajiny, prchajících před ruskou invazí, skrze poskytování poradenství, jenž je zaměřené na řešení sociálních a právních problémů, tedy na řešení záležitostí běžného života, problémů spjatých s touto nepříznivou životní situací či s dluhy a orientování se v legislativě. Součástí projektu jsou i doprovody na úřady a jiné instituce,  při kterých poradci pomohou s vyplněním potřebných formulářů či odpoví na případné otázky a zareagují na požadavky úředníků. Jedná se především o doprovody na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na pobočky zdravotních pojišťoven, úřady práce, na městské úřady, finanční úřady, exekutorské úřady, do škol atd. Během poradenství a doprovodů lze využívat i tlumočení

Veškeré tyto aktivity jsou pro ukrajinské uprchlíky poskytovány zcela BEZPLATNĚ.

Jak je z médií známo, což poradci v projektu mohou jen potvrdit, po příchodu do České republiky uprchlíci ve valné většině pátrají po informacích, na co mají nárok, řeší umístění svých dětí do školních zařízení, hledají zaměstnání či ubytování a zařizují další nezbytné administrativní záležitosti. 

Vzhledem k delšímu trvání konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, tedy nemožnosti se vrátit do své vlasti, si však mnozí z nich pokládají jistou otázku, a to jaký bude pravděpodobný postup po skončení krizového režimu a dočasné ochrany (03/2023), pokud zde budou chtít zůstat.

Naši poradci uvádí, že dočasná ochrana umožňuje pobývat uprchlíkům na území České republiky po dobu až 1 roku, podle zákona zatím nejdéle do 31.3.2023. Z dostupných veřejných zdrojů uvedených na stránkách ministerstva vnitra vyplývá, že o případném prodloužení nebo neprodloužení trvání dočasné ochrany pro období po 31.3.2023 budou uprchlíci informováni s dostatečným časovým předstihem. Pokud by dočasná ochrana nebyla po 31.3.2023 prodloužena, lze za současného legislativního stavu uvažovat o podání žádosti o udělení azylu, popřípadě podání žádost o doplňkovou ochranu. V případě mezinárodní ochrany (azylu) probíhá individuální posuzování žádosti a posuzuje se, zda-li je zde některý z důvodů pro udělení azylu, tedy jestli jsou zde možnosti udělení azylu z důvodů rasových, náboženských, národnostních, příslušnosti k určitým společenským vrstvám či zastávání určitých politických názorů. Právo azylu lze dále rovněž odebrat. Osoby požívající dočasné ochrany mají právo kdykoli podat žádost o mezinárodní ochranu (azyl). V tom případě ale může být dočasná ochrana pozastavena po dobu, kdy má žadatel postavení a práva žadatele o azyl. Jestliže je žádost o azyl na konci posuzování zamítnuta a současná dočasná ochrana je v EU stále v platnosti, status dočasné ochrany se obnoví.

Rovněž v případě doplňkové ochrany se jedná o řízení podané na základě individuální žádosti, kdy se posuzují jednotlivé případy s konkrétními skutkovými okolnostmi. Toto řízení proto probíhá v delším časovém horizontu.

Další možností je podat žádost na povolení k pobytu jako rodinný příslušník občana EU, kdo již v EU legálně pobývá, dále jako student, výzkumný pracovník, stážista nebo pracovník.

Možné varianty v případě neprodloužení či skončení dočasné ochrany jsou předmětem strategických plánů na vládní úrovni a dosud veřejně publikovány nebyly.

 

Praha, 26. září 2022

Projekt je realizován Konfederací sociálních služeb za podpory Ministerstva vnitra v rámci dotačního titulu „Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022“