Reportáž z mezinárodního semináře v Litomyšli

Seminář zahájil v 10 hodin ředitel odboru sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení MPSV Mgr. David Pospíšil. S krátkou zdravicí se připojil také zástupce spolupracující organizace - předseda Asociace sociálního poradenství (a člen výboru AOP) Hynek Kalvoda.

Lidé z kontejnerů: Jaké otázky přinášejí alternativní způsoby řešení bezdomovství

Pravděpodobně málokterá oblast sociální práce je z hlediska zájmu médií a společnosti tolik závislá na klimatických podmínkách a roční době, jako téma bezdomovství. Ukázalo se to například v poslední zimní sezóně, kdy značný mediální zájem vyvolal testovací provoz tzv. inteligentního záchranného modulu. Tedy jakéhosi nouzového nocoviště vybudovaného z nepotřebného nákladního kontejneru.

Inspirace v sociální práci

Sociální práce je mnohdy neviditelný a obtížně měřitelný obor s širokým spektrem činností a oblastí působnosti.  Pro kvalitní výkon praxe se potřebují sociální pracovníci orientovat v nejnovějších trendech v jednotlivých oblastech sociální práce, setkávat se a vyměňovat si zkušenosti. Takovou příležitostí je seminář organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí ve spolupráci s Asociací občanských poraden.

Mezinárodní odborný seminář „Dobrá praxe v sociální práci- inspirace a příležitosti“

Ministerstvo práce a sociálních věcí si Vás dovoluje pozvat na seminář projektu Systémová podpora profesionálního výkonu sociální práce s názvem Dobrá praxe v sociální práci – inspirace a příležitosti, který pořádá ve spolupráci s Asociací občanských poraden dne 15. září 2015 od 9.30 do 17.15 hod v Litomyšli (Zámecký pivovar, Evropské školicí centrum o.p.s., Jiráskova 133, Litomyšl, www.esclitomysl.cz).

Seminář je další z akcí projektu, která umožňuje setkání sociálních pracovníků z různých oblastí za účelem posilování profesní identity, vzájemné spolupráce a sdílení dobré a špatné praxe.

Program ke stažení zde: litomysl_program.pdf (1169771)

Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů 2021

Hlavním cílem projektu je rozvinout aktivity určené pro prevenci osamělosti seniorů, nabídnout seniorům vzdělávací aktivity v oblasti zvyšování finanční a sociální gramotnosti související s řešením jejich náročných životních situací, poradenství a advokátní činnost zaměřenou na hájení práv seniorů v oblastech souvisejících v komunikaci s úřady, věřiteli a rodinou.