Smlouvy uzavírané se spotřebitelem distančním způsobem („na dálku“)

Smlouvy uzavírané distančním způsobem jsou takové, kdy spotřebitel uzavře smlouvu s podnikatelem mimo jeho obchodní prostory, a to prostředky komunikace na dálku (nejčastěji přes internet nebo po telefonu). Nakupujete tak sice pohodlně a relativně rychle, ale na druhou stranu absence osobního kontaktu při uzavírání smlouvy znemožňuje většinou řádnou prohlídku zboží, jeho předvedení, možnost klást dotazy či požadovat jakákoliv potřebná vysvětlení.

Kupní smlouva

V případě, že něco kupujete, uzavíráte s prodejcem kupní smlouvu. Většinou bude jen ústní, nebo uzavřená tzv. konkludentně (např. když si v obchodě vezmete věc z regálu a u pokladny ji zaplatíte, uzavřeli jste kupní smlouvu). Ve složitějších případech má kupní smlouva písemnou formu. Při jejím podpisu, ať již jste v roli prodávajícího, či kupujícího, je třeba, stejně jako při podpisu jakéhokoliv jiného závazného dokumentu, věnovat celému jejímu obsahu náležitou pozornost. Vše je třeba důkladně přečíst a nikdy nic nepodepisovat ve stresu či pod tlakem.

Internet

Pokud máte doma počítač a chcete využívat internet, je nezbytné zajistit si poskytovatele internetového připojení. Před výběrem takového poskytovatele je nutno především zvážit, jaká máte očekávání: jak rychlé má připojení být, k čemu všemu jej budete využívat, zvážit objem přenášených dat.

Telefon

V dnešní době, kdy již neexistují telefonní budky a pevné linky jsou na pokraji vyhynutí, je v podstatě nezbytné pořízení mobilního telefonu. V České republice přitom funguje několik mobilních operátorů, z jejichž služeb si můžete vybrat. Pokud se rozhodnete operátora opustit a přejít k jinému, často vás původní operátor bude chtít přesvědčit, abyste zůstali, a nabídne vám tak výhodnější tarif. Přejít k jinému operátorovi je ale obecně rychlé a jednoduché.

Pozor na „šmejdy“!

Na trhu se bohužel vždy objeví mezi poctivými obchodníky i tací, kteří se snaží dosáhnout výdělku menším či větším podvodem. Logicky se přitom více zaměřují na zákazníky, u kterých čekají, že jim podvod projde bez povšimnutí. Jednou z takto ohrožených skupin jsou i senioři: Prodejci využívají toho, že staří lidé obvykle nevydrží nátlak a raději si zboží či službu objednají.