Sociální poradenství ve sněmovně

Asociace sociálního poradenství (ASP) a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR  pořádaly dne 8.10. 2014 od 10 h v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR národní konferenci k tématice  odborného sociálního poradenství s názvem Sociální politika z pohledu odborného sociálního poradenství. Asociace sociálního poradenství je členem Konfederace sociálních služeb.

Konference proběhla pod záštitou pana poslance Mgr. Romana Sklenáka a vystoupila zde mimo dalších aktérů v sociálním poradenství - náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stoecklová. Na konferenci byla představena také následující témata: role odborného sociálního poradenství v monitorování legislativy, financování odborného sociálního poradenství v následujícím roce a dalším období, specifika odborného sociálního poradenství atd.

Odborné sociální poradenství je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jeden z třiceti čtyř druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytují dle tohoto zákona občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro manželství a rodinu. V  roce 2014 byly odborné sociální poradny podpořeny dotacemi ze státního rozpočtu ve výši cca 220 milionů Kč. Tato částka tvoří necelé 3 % z celkové výše dotací poskytovaných prostřednictvím MPSV na sociální služby. Členské organizace sdružené  v ASP pomohly v minulém roce více než 80 000 klientům. Nejvíce klientů v našich poradnách řešilo problémy spojené s obtížnou sociální situací, s dluhy, sociálními dávkami, pracovně-právní problematikou aj.

Praha, 9.10. 2014

 

Kontakt:

Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace sociálního poradenství

Telefon: 777 257 568, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Konference České asociace pečovatelské služby k přechodu financování sociálních služeb

24. září 2014 od 11,30 proběhne v malém sálu Městské knihovny v Praze konference České asociace pečovatelské služby Přechod financování sociálních služeb na kraje. Konference se koná pod záštitou náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzany Jentschke Stoecklové a radního hl.m. Prahy pro oblast zdravotnictví, výše jmenovaných také  Bc. Miloslav Čermák, zástupce sociální komise Asociace krajů (radní Karlovarského kraje), Jaroslav Jech ze Svazu měst a obcí, Hynek Kalvoda z Konfederace sociálních služeb. V  další části programu konference představí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí aktuality v oblasti sociálních služeb a informace k přechodu financování sociálních služeb na kraje.

Program konference naleznete zde.

Roční procentní sazba nákladů (RPSN)

V textu jsme již několikrát zmiňovali roční procentní sazbu nákladů (zkráceně RPSN). Jedná se o povinný údaj smlouvy o spotřebitelském úvěru, jenž vyjadřuje celkové náklady spotřebitelského úvěru, které přepočítává na hodnotu vyjádřenou procentem za rok z celkové výše úvěru.

Spotřebitelský úvěr

Spotřebitelský úvěr není samostatným druhem smlouvy. Rozumí se jím odložená platba, peněžitá půjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba poskytovaná nebo zprostředkovaná spotřebiteli.

Smlouva o úvěru

Když si potřebujete dočasně půjčit peněžní prostředky, jedná se o tzv. úvěr. „Dlužník“ a „věřitel“ (kterým se však v případě úvěru říká jinak – viz níže u popisu smluvních stran) spolu v takovém případě uzavírají úvěrovou smlouvu, jež má své přesně stanovené náležitosti. Žadatel o poskytnutí úvěru oslovuje věřitele, kterým je v případě úvěrové smlouvy nejčastěji banka nebo nebankovní poskytovatel úvěru. A opět jedno důležité upozornění, jako už jsme uváděli výše: Smlouva je právně závazným dokumentem, a proto je třeba ji před podpisem vždy důkladně pročíst!