Konfederace sociálních služeb

www.konfederace.cz

Sabinova 287/3
Praha 3
130 00
+420 777 257 568
hynek.kalvoda@socialniporadenstvi.cz

Aktuality

Motivace je psychologický fenomén, který nachází uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti a...

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Sociální poradenství ve sněmovně

09.10.2014 10:31

Asociace sociálního poradenství (ASP) a Asociace poraden pro osoby se zdravotním postižením ČR  pořádaly dne 8.10. 2014 od 10 h v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR národní konferenci k tématice  odborného sociálního poradenství s názvem Sociální politika z pohledu odborného sociálního poradenství. Asociace sociálního poradenství je členem Konfederace sociálních služeb.

Konference proběhla pod záštitou pana poslance Mgr. Romana Sklenáka a vystoupila zde mimo dalších aktérů v sociálním poradenství - náměstkyně ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Zuzana Jentschke Stoecklová. Na konferenci byla představena také následující témata: role odborného sociálního poradenství v monitorování legislativy, financování odborného sociálního poradenství v následujícím roce a dalším období, specifika odborného sociálního poradenství atd.

Odborné sociální poradenství je podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. jeden z třiceti čtyř druhů sociálních služeb. Odborné sociální poradenství poskytují dle tohoto zákona občanské poradny, poradny pro oběti trestných činů, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro manželství a rodinu. V  roce 2014 byly odborné sociální poradny podpořeny dotacemi ze státního rozpočtu ve výši cca 220 milionů Kč. Tato částka tvoří necelé 3 % z celkové výše dotací poskytovaných prostřednictvím MPSV na sociální služby. Členské organizace sdružené  v ASP pomohly v minulém roce více než 80 000 klientům. Nejvíce klientů v našich poradnách řešilo problémy spojené s obtížnou sociální situací, s dluhy, sociálními dávkami, pracovně-právní problematikou aj.

Praha, 9.10. 2014

 

Kontakt:

Mgr. Hynek Kalvoda, předseda Asociace sociálního poradenství

Telefon: 777 257 568, e-mail: hynek.kalvoda@socialniporadenstvi.cz