Slide 1

KONFEDERACE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Slide 2

KONFEDERACE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Slide 2

KONFEDERACE
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

previous arrow
next arrow

Důležité sekce

Rozpočet a příjmy ve stáří

Pozor na „šmejdy“!

Kupní smlouva

Konfederace sociálních služeb

www.konfederace.cz
Sabinova 287/3
Praha 3
130 00
+420 777 257 568
hynek.kalvoda@socialniporadenstvi.cz

O Nás

Konfederace sociálních služeb vznikla po několikaleté spolupráci některých sítí poradenských a terénních služeb (České asociace pečovatelské služby, Asociace sociálního poradenství).

V červnu 2013 byla Konfederace sociálních služeb zaregistrována Ministerstvem vnitra. Konfederace sociálních služeb je občanským sdružením založeným s cílem hájit terénní a odborné poradenské služby, propagovat výstupy činnosti obou sítí, realizovat společné vzdělávací a sociálně integrační projekty, přinášet analýzy či poznatky ze své činnosti veřejné správě pro účely zvážení postupů veřejné správy či informace vedoucí k argumentaci např. pro změnu legislativy.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

Aktuality

Tisková zpráva: Projekt „Poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny zaměřené na řešení jejich sociálních a pracovních problémů a adaptaci na život v ČR“ pomohl i paní Olze

Konfederace sociálních služeb  realizuje v roce 2022 za podpory Ministerstva vnitra projekt s názvem „Poradenství pro uprchlíky z Ukrajiny zaměřené na řešení jejich sociálních a pracovních problémů a adaptaci na život v ČR“. Název projektu tak prozrazuje jeho hlavní aktivitu, a to poskytování poradenství občanům z Ukrajiny prchajících před ruskou invazí. Jedná se o osoby z různých oblastí a s různým příběhem. Jedno však mají tito lidé společné- bojí se o  svůj život a chtějí žít v bezpečí.

Jaký bude pravděpodobný postup po skončení krizového režimu a dočasné ochrany?

Jak již prozrazuje název, cílem projektu je pomoci 200 občanům z Ukrajiny, prchajících před ruskou invazí, skrze poskytování poradenství, jenž je zaměřené na řešení sociálních a právních problémů, tedy na řešení záležitostí běžného života, problémů spjatých s touto nepříznivou životní situací či s dluhy a orientování se v legislativě. Součástí projektu jsou i doprovody na úřady a jiné instituce,  při kterých poradci pomohou s vyplněním potřebných formulářů či odpoví na případné otázky a zareagují na požadavky úředníků. Jedná se především o doprovody na Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, na pobočky zdravotních pojišťoven, úřady práce, na městské úřady, finanční úřady, exekutorské úřady, do škol atd. Během poradenství a doprovodů lze využívat i tlumočení. 

Tisková zpráva: „KSS realizuje projekt podpořený Ministerstvem vnitra, který si klade za cíl pomoci občanům z Ukrajiny prchajících před ruskou invazí"

Válka na Ukrajině je jedním z nejskloňovanějších témat současné doby, což si vyžaduje akutní pomoc postiženému obyvatelstvu prchajícího ze své země. Tyto osoby čelí dlouhodobému stresu, napětí, psychickému a fyzickému vyčerpání, které je o to více prohloubeno nejistotou a příchodem do nové země. Dalším úskalím je pro většinu uprchlíků i jazyková bariéra.