Konfederace sociálních služeb

www.konfederace.cz

Sabinova 287/3
Praha 3
130 00
+420 777 257 568
hynek.kalvoda@socialniporadenstvi.cz

Aktuality

Motivace je psychologický fenomén, který nachází uplatnění v mnoha oblastech lidské činnosti a...

Anketa

Líbí se Vám náš nový web?

Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů

 

Hlavním cílem projektu je rozvinout aktivity určené pro prevenci osamělosti seniorů, nabídnout seniorům vzdělávací aktivity v oblasti zvyšování finanční a sociální gramotnosti související s řešením jejich náročných životních situací, poradenství a advokátní činnost zaměřenou na hájení práv seniorů v oblastech souvisejících v komunikaci s úřady, věřiteli a rodinou.

Díky realizaci projektu tak dojde  k posílení  kompetencí a znalostí minimálně 400 seniorů, což pomůže jak k předcházení, tak i řešení obtížných životních situací souvisejících s nedostatečnou informovaností seniorů v oblasti ochrany jejich práv. Dalším cílem projektu je i samotné řešení zmíněných problémů seniorů díky nabídce poradenství zaměřeného cíleně na jejich individuální problémy, jelikož senioři velmi často nemají prostředky na komerční právní pomoc.

Osobám z cílové skupiny se díky klíčovým aktivitám projektu dostane komplexní podpory, která reaguje na problémy, se kterými se cílová skupina nejčastěji setkává.

 

Klíčové aktivity tohoto projektu:

  1. Vzdělávací workshopy v oblasti prevence dluhů, finanční gramotnosti a problematiky rodiny, důchodů a ochrany spotřebitele
  2. Právní poradenství v oblasti dluhů, ochrany spotřebitele, problematiky rodiny a sociálních dávek
  3. Hájení práv seniorů v komunikaci s úřady a věřiteli
 
Leták k projektu ke stažení ZDE
 
 
Realizace projektu probíhá do 31.12.2021
 
Více informací naleznete v letáku, případně  kontaktujte A. Kuželovou: andrea.kuzelova@obcanskeporadny.cz,    tel. 732 214 945
 
 
 
                                                                                        

Projekt s názvem „Vzdělávací a právní aktivity na zvýšení ochrany lidských práv seniorů“ realizuje Konfederace sociálních služeb za podpory Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z dotačního programu „Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností“